MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is voor ons zowel een manier van leven als zakendoen en daarom in onze bedrijfsvoering opgenomen.

In dit project zijn de samenleving, onze klanten en organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom vinden wij het belangrijk om ook dit aan het werkplan te koppelen.

 

Visie op MVO

De samenleving gaat ervan uit dat het bedrijfsleven zijn activiteiten op een verantwoorde wijze uitvoert. Dit geldt nog sterker voor Renders bv. Echter, veel van de activiteiten zijn al maatschappelijk relevant, maar dat maakt ze niet automatisch maatschappelijk verantwoord.

 

Drie pijlers

Renders wil de maatschappelijke doelstellingen laten doorklinken in de eigen bedrijfsvoering. Het MVO-beleid zorgt ervoor dat de waarden ‘sociaal, duurzaam en veilig’ in de interne processen worden gewaarborgd, de prestaties worden gemonitord en waar wenselijk bijgestuurd.

 

Sociaal

Activiteiten zijn menselijk, betaalbaar en pro-actief.

Duurzaam

Alle activiteiten zijn maatschappelijk verantwoord, hebben kwaliteit, leveren duurzaam financieel resultaat op, zijn schoon en niet ontwrichtend.

Veilig

Alle producten en diensten zijn vrij van risico’s, zowel aan de productiekant als aan de gebruikerskant. Daarnaast beoogt Renders met al haar activiteiten waarde toe te voegen aan zowel de samenleving, haar klanten als de organisatie zelf. Dit zogenaamde ‘win-win-win’-principe wordt nagestreefd door het nemen van een voortrekkersrol op de terreinen waar zij actief is en wil zijn.

 

Ambitie 2020

Het maatschappelijke karakter is dus belegd in de gehele organisatie, zowel in de Renders-statuten als de bedrijfsstrategie voor de komende jaren, de Ambitie 2020. Binnen deze kaders is ook een intern MVO-beleid ontwikkeld.